Ravenna

El miracle dels mosaics

A Ravenna, quin miracle!, hi ha tot d’esglésies del final de l’antigor. I el miracle és encara més gros quan sabem, quan veiem, que s’hi han conservat els mosaics de les parets: preciosos,...